Inschrijfformulier Zomeravond Volleybal Toernooi


- Inschrijving sluit vrijdag 8 juni 2018
- U kunt het formulier downloaden in Word (formulier) en ingevuld e-mailen naar zomeravond@sliedrechtsport.nl.
- Of U kunt het onderstaande digitale formulier invullen (max. 5 teams / formulier)
:

Bedrijf/Vereniging *
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer *
E-mail adres *
Contactpersoon *
IBAN nummer *  (i.v.m. controle op betalingen)
       
Wij doen mee als Teamnaam Teamsamenstelling
Voorkeur voor
    Dames Heren Gemengd
sterke poule?
Team 1  
Team 2 wis team
Team 3 wis team
Team 4 wis team
Team 5 wis team
       
       
Inschrijving: * team(s) à € 50.- = € *   (Inschrijving van een Sl.Sport team is gratis! )
    __________
Totaal bedrag:   = € *
       
Bijzonderheden:
   

LET OP DAT U HET FORMULIER JUIST INVULT,
bij een succesvolle verzending van uw inschrijving komt dit op dit scherm te staan (zonder het inschrijfformulier).
Ziet u opnieuw het inschrijfformulier, dan staat er bovenaan welke velden u niet heeft ingevuld!
U ontvangt van deze inschrijving een kopie op het door u opgegeven e-mail adres, maar dit is nog geen bevestiging!


Na ontvangst van de inschrijving, krijgt u van ons per mail een bevestiging met de u toebedeelde teamnummer(s). Heeft u geen bevestiging ontvangen binnen 3 dagen, neem dan contact op met telefoonnummer 0184-413722!

Na inschrijving verzoeken wij u het bedrag
vóór 11 juni 2018 over te maken op
bankrekeningnummer NL16 RABO 03593 30738 t.n.v. Sliedrecht Sport te Sliedrecht.
VERMELD HIERBIJ DE NAAM VAN UW BEDRIJF/VERENIGING EN HET TEAMNUMMER!

 

Alvast tips voor inschrijven

Let bij inschrijven goed op:
- GEMENGDE poule, hierbij moeten er op elk moment minimaal 3 dames van uw team in het veld staan (dus max. 3 heren)!
- NIET-sterke poules, hier mag u NIET bovenhands serveren! 

Bij te weinig dames voor een gemengd team:
- Dames mogen ook deelnemen in een "HEREN" team.

Bij weinig inschrijving voor Dames Sterk
- Een volledig dames team mag ook deelnemen in een van de "GEMENGDE" poules, ook Sterk indien gewenst.